úgy volt pedig, hogy ki fogjuk bírni,kíváncsi voltál, hogy kibírod-e.
úgy volt, hogy mindig a másik hal megmás bolondul meg, mi meg sose

úgy volt pedig, hogy ki fogjuk bírni,
kíváncsi voltál, hogy kibírod-e.


úgy volt, hogy mindig a másik hal meg
más bolondul meg, mi meg sose

(via horny-elf)

Notes
209234
Posted
2 days ago
maradunk élve, valamit mondunk…

maradunk élve, valamit mondunk…

(Source: cheetahswolf, via justpeachy13)

Notes
433
Posted
2 days ago

Ódor György: Szunnyadó

morningpoetry:

Öreg lett bennünk a nyár, a tél is,
ha ölelünk, tán azért, ne fázzunk,
mint cédrus, hajlok feléd le térdig,
mit tegeztünk, lassan lemagázzuk.
Mellettem vagy, de mégis csak magad,
valahol csendben hal egy kismadár,
kint visít a világ, te hallgatag
szenvedéssel élsz bent, rohansz tovább.
Ne félj, semmi baj, nem én kesergek:
többezernyi édes éj énekel
fülembe el nem múló szerelmet.
Csak immár lehunyt szemmel érlek el.

Notes
30
Posted
2 days ago
ha rájönnék a válaszra, én lennék kiválasztva hősnek az életében

ha rájönnék a válaszra, én lennék kiválasztva hősnek az életében

Posted
3 days ago
arra várt, hogy eltűnjön felőle már ez az árnyék, az eső sem eshet örökké és kezdődhet a fényjáték.

arra várt, hogy eltűnjön felőle már ez az árnyék, az eső sem eshet örökké és kezdődhet a fényjáték.

Notes
1
Posted
3 days ago

i was right, Emma Bleker (via stolenwine)

(via balxnces)

By the way he
touched me, I
knew it would
hurt when he
left me.
Notes
10577
Posted
3 days ago
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter